Doç.Dr. Veli Yılancı

Sakarya Üniversitesi Finansal Ekonometri Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Veli Yılancı

Sakarya Üniversitesi Finansal Ekonometri Bölüm Başkanı
+90 (264) 295 70 41
yilanci@sakarya.edu.tr

Biography

Eğitim Durumu:

Lisans                                    :          İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü  (2001-2005)

Yüksek Lisans                      :          İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü (2005-2007)

Doktora                                  :          İstanbul  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü, (2007-2012)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ekonometri Derneği                    2006- …

 

Ödüller:

TÜBİTAK, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü: 2007, 2009, 2010, 2012 (3), 2013 (4). 2014

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Başarılı Araştırıcı: 2007, 2012.

“2007 yılı İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Yarışması” En İyi Beş Yüksek Lisans Tezinden Biri Ödülü.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun Ve Mensupları Vakfı Makale Teşvik Ödülü: 2007, 2011

Sakarya Üniversitesi Performans Ödülü, 2013

 

Mesleki Görevler:

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ekonometri Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve Sakarya Üniversitesi SBF Finansal Ekonometri Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görevine devam etmektedir.

Hakemlikler:

Economic Modelling, 2 kez (SSCI), Emerging Markets Finance and Trade (SSCI), Current Issues in Tourism (SSCI), Economic Research (SSCI), Energy Studies Review (Scopus), Anatolia, 2 Kez (Scopus), African Journal of Business Management (Diğer-2013), 14. Uluslararası EYİ Sempozyumu, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management (2 Kez), Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Tübitak Projesi (2 Kez), İstanbul Üniversitesi İİBF Ekonometri ve İstatistik e- Dergisi, Business and Economics Research Journal (2 Kez), Alphanumeric Journal, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (2 Kez), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Ensayos sobre Política Económica (Scopus), Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (2 Kez), Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 

 

Editör Yardımcılığı:

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

 

Bilimsel Çalışmalar:

Ulusal Yayınlar :

Makaleler:

1- “Türkiye Ekonomisi İçin Kilit Sektörün Belirlenmesi -Girdi Çıktı Analizi Yaklaşımı”-, İktisat Fakültesi Mecmuası, 2008, C. 58, S.2, ss. 75-86.

2- “Fisher Hipotezinin Türkiye’de Geçerliliği: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi Yaklaşımı”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2009, C. 23, S.4, ss. 205-213.

3- “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin Savunma Harcamaları İle GSMH Arasındaki İlişkinin Analizi”- Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010, C. 11., s.1, ss.21-33.  (Burcu Özcan ile birlikte)

4- “Bulanık Kümeleme Analizi ile Türkiye’deki İllerin Sosyoekonomik Açıdan Sınıflandırılması” – Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010, C.15, S.3, ss.453-470.

5- “Türkiye’de Para Talebi İstikrarlılığının Testi: Kayan Pencerelerde Sınır Testi Yaklaşımı”- Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012,  S. 33, ss. 67-74.

 • Veli YILANCI “Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi” ,Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , Cilt. 1, Sayı: 1, pp. 21 – 30.

 

 • Sefer ŞENER, Veli YILANCI ve Muhammed TIRAŞOĞLU (2013), “Petrol Fiyatları ile Borsa İstanbul’un Kapanış Fiyatları Arasındaki Saklı İlişkinin Analizi”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (26), pp. 267 – 287.

8-. Sedat MURAT, Sefer ŞENER ve Veli YILANCI (2013), “İktisadi Krizler, Doğal Afetler, Terör Faaliyetleri Türkiye’ye Gelen Turistler Üzerinde Etkili Mi?”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 63 (1), pp. 1 – 15.

9- Veli YILANCI, Fatma ZEREN ve Ayşe ARI (2013), “Tüketim-Gelir Oranı Güneydoğu Asya Ülkelerinde Durağan mı?: Panel Birim Kök Testi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21, pp. 130 – 139, DOI: 10.11611/JMER208.

 • Recep Emre Eriçok, Veli Yılancı “Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı” ,The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 2013, Sayı:8, pp. 87 – 101.

 

 • Şeref BOZOKLU ve Veli YILANCI (2013), Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Analiz, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 161-187

 

Kitap Bölümü:

1-“Fisher Hipotezi’nin Gelişmekte Olan Ülkelerde Geçerliliğinin Testi”- Prof. Dr. Sadık Kırbaş’a Armağan Kitap, 2011, Okan Üniversitesi Yayınevi, s. 51-62. (Şeref Bozoklu ile birlikte)

2- Veli YILANCI ve Mahmut BİLEN (2013), “Is Export-Led Hypothesis Stable? Evidence from Time Varying Causality Test”, Editör: Nilgün ÇİL YAVUZ, Economic and Social Issues in the Middle East and North African Countries içerisinde s. 21-32., Nova Publication, New York, ISBN: 978-1-62948-160-9

Kitap:

1- “Eşik Otoregresif Modellerde Birim Kök Testi İle Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Sınanması” (2007), İAV, İstanbul.

 

Uluslararası Yayınlar :

Makaleler:

SSCI-SCI-E

 • “Searching Threshold Effects in the Interest Rate: An Application to Turkey case”, (2007), Pyhsica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 379, ss. 621-627. (Nilgün Çil Yavuz ve Burak Güriş ile birlikte) (SCI-E Kapsamında)
 • “Türk Hisse Senedi Piyasasının Zayıf Formda Etkinliğinin Testi”, (2009) İktisat İşletme ve Finans, C. 24, S. 74, ss. 100-115. (Burcu Özcan ile birlikte) (SSCI Kapsamında)
 • “Mean reversion in stock prices of G7 countries: Evidence from panel SURADF and panel SURKSS tests” –(2012), Actual Problems of Economics- 5(131), 380-385. (SSCI kapsamında)
 • “Investigating Asymmetries in Macroeconomic Aggregates of Central and Eastern European Economies”, (2012), Amfiteatru Economic, 31, ss. 223-229(SSCI Kapsamında)
 • “Symmetric and Asymmetric Nonlinear Dynamics in Real Interest Rate Parity” – (2011) Economic Computation And Economic Cybernetics Studies And Research 2011/2. sayı- 223-234.(Şeref Bozoklu ile birlikte) (SSCI Kapsamında)
 • “Are per capita incomes of MENA countries converging or diverging”- Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 389 (2010), pp. 4855-4862 (Çiğdem Börke Tunalı ile birlikte) (SCI Kapsamında)
 • “Convergence in Per Capita carbon Dioxide Emissions among G7 Countries: A TAR Panel Unit Root Approach”,  Environmental and Resource Economics, 2013, Vol. 54, No:2, pp. 283 – 291. (Nilgün Çil Yavuz ile birlikte)
 • “Purchasing Power Parity in African Countries: Further Evidence from Fourier Unit Root Tests Based on Linear and Nonlinear Models” ,South African Journal of Economics ,2013, Vol.81, No.1 ,pp. 20 – 34 (Zehra Ayça Öztürk ile birlikte)
 • “Is Health Care a Luxury or a Necessity or Both? Evidence from Turkey”  – The European Journal of Health Economics- The European Journal of Health Economics ,Vol. 14, No:1, pp. 5 – 10 (Nilgün Çil Yavuz ve Zehra Ayça Öztürk ile birlikte) (SSCI kapsamında)
 • “The Validity Of Purchasing Power Parity In Central And Eastern European Countries:  A Rolling Nonlinear Unit Root Test” – Economic Research (Ekonomska istraživanja) – Economic Research (Ekonomska Istraživanja) ,Vol. 25, No:4, pp. 973 – 986, (SSCI kapsamında)
 • “Testing for nonlinearity in G7 macroeconomic time series” – Romanian Journal of Economic Forecasting- Romanian Journal for Economic Forecasting ,Vol. 2012 (3) ,pp. 69 – 79 , – (Nilgün Çil Yavuz ile birlikte) (SSCI kapsamında)
 • Energy consumption and economic growth for selected OECD countries: Further evidence from the Granger causality test in the frequency domain”, (2014), Energy Policy, 63, 877-881. (Şeref Bozoklu ile birlikte) (SSCI kapsamında)
 • Are fluctuations in energy consumption transitory or permanent? Evidence from a Fourier LM unit root test, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 36, 20-25. (Çiğdem Börke Tunalı ile birlikte) (SCI-E kapsamında)

 

 SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından yayınlanmış

 

 • “Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi”, 2014, Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(2), 211-220. (Econlit kapsamında) (Şeref Bozoklu ile birlikte)
 • “Are tourism markets of Turkey converging or not? A Fourier Stationary Analysis”- Anatolia- An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2012, 23(2), ss. 207-216. (SCOPUS kapsamında) (Z. Ayça Eriş ile birlikte)
 • “Detection of Nonlinear Events in Turkish Stock Market” -, Journal of Applied Economic Sciences, 2012, 7(1), ss. 93-96. (SCOPUS kapsamında)
 • “Türkiye’de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi: 1970-2009” (2012)  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- 12(1), s. 73-87 (Mehmet Cural ve Recep Emre Eriçok ile birlikte) (Econlit)
 • “The Contractionary and Expansionary Effects of Devaluation: Empirical Evidence from Turkey” (2011)  Journal of Economic Cooperation and Development – 32(1), ss.19-30. (Aycan Hepsağ ile birlikte) (Econlit, SCOPUS kapsamında)
 • “Türkiye ile Beş Büyük Ticaret Ortağının Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Analizi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi” (2010) –Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi- 36, 261-279. (Zehra Ayça Öztürk ile birlikte) (Econlit kapsamında)
 • “Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması : Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması”, 2011,  İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 1, ss. 143-151. (Fatma Zeren ile birlikte) (Econlit kapsamında)
 • “Oil Consumption and Economic Growth: Evidence from Turkey”, Energy Studies Review, 2010, Vol. 17: Iss. 1, Article 2 (Gelengül Koçaslan ile birlikte)(Econlit kapsamında)
 • “Reel Döviz Kurlarının Durağanlığı: E7 Ülkeleri İçin Ampirik Bir İnceleme” – Maliye Dergisi, 2010, Sayı: 158, ss.587-606 (Şeref Bozoklu ile birlikte) (Econlit kapsamında)
 • “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması”, (2009), Doğuş Üniversitesi Dergisi, c. 10,s. 2, 324-335 (Econlit kapsamında)
 • “External Debt Sustainability of Turkey: A Nonlinear Approach”, (2008), International Research Journal of Finance and Economics; 20, ss. 91-98. (Burcu Özcan ile birlikte) (Econlit kapsamında)
 • “Are Unemployment Rates Nonstationary Or Nonlinear? Evidence From 19 OECD Countries”, (2008), Economics Bulletin, C. 3, No. 47, ss. 1-5. (Econlit kapsamında)
 • “Testing PPP for Turkey in the Nonlinear STAR Framework”, (2008) The Empirical Economics Letters, C. 7, No:11, ss. 1099-1103. (Econlit kapsamında)

Bildiri:

 • “Old Wine in New Bottles: Testing PPP with a New Testing Strategy”, International Journal of Arts and Sciences, 29 May-2 June 2011, Harvard University, Boston, USA. (Nilgün Çil Yavuz ile birlikte) (TAM METİN)
 • “Education Expenditures And Economic Growth Relationship: Bounds Test Approach” ,10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, 8 Kasım 2012-9 Kasım 2012,2012,İstanbul (Recep Emre ERİÇOK ile birlikte) (ÖZET)
 • “GSYİH Oranları Durağan mı? MENA Ülkeleri için Bir Sınama” ,XIV. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 Mayıs – 28 Mayıs,2013, Saraybosna, Bosna Hersek. (ÖZET)
 • “Financial Liberalization and External Imbalances: The Case of CESEE Countries” 8th Annual MIBES International Conference, 8-10 Haziran 2013, Larissa, Yunanistan (Bilge Gürsoy ile birlikte) (TAM METİN)