1. Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu Değerlendirme Oturumu

17 May 2017
17:15-18:30
Siyasal Bilgiler Fakültesi C103

1. Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu Değerlendirme Oturumu

Bu oturumda kısa bir değerlendirme ve kapanış konuşmaları yapılacaktır.